زادآوری قوچ و میش اوریال در سایت تکثیر کاشمر

دومین نسل قوچ و میش اوریال در سایت تکثیر کاشمر واقع در منطقه پیرعلیا متولد شد. به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان این مطلب افزود: سایت تکثیر قوچ اوریال با توجه به این که قوچ اوریال از گونه حیوانات حمایت و حفاظت شده و بزرگ ترین قوچ ایرانی است، از سال ۸۷ راه اندازی شد.
آقامیری ادامه داد: اولین نسل قوچ و میش اوریال سال گذشته و با تولد ۶ بره تکثیر شد و امسال نیز تاکنون ۳بره متولد شده و احتمال تولد۴بره دیگر نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد: سایت تکثیر قوچ و میش اوریال در داخل منطقه شکار ممنوع سیدمرتضی کاشمر واقع شده و کار تکثیر با یک قوچ ۳ میش آغاز شد.
آقامیری با بیان این که قوچ و میش اوریال مختص منطقه شمال کشور و شمال خراسان رضوی است، افزود: مساحت محل مورد نظر برای تکثیر قوچ و میش در فاز اول ۲هکتار در نظر گرفته شد و در صورت تصویب اعتبار و همکاری سایر نهادهای مرتبط در فاز دوم ۲۰هکتار فنس کشی شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی گفت: راه اندازی این سایت تکثیر علاوه بر این که موجب پرورش، زادآوری و رهاسازی قوچ و میش اوریال می شود، می تواند کمک شایانی به صنعت گردشگری و جلوگیری از انقراض نسل این گونه جانوری بسیار زیبا کند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.