برگزاری کارگاه شناسایی نقاط قوت و ضعف ضعف تیم های تعالی سازمانی در شهرستان کاشمر

جلسه بررسی نقاط قوت و ضعف تیم های تعالی سازمانی جهت کارگروههای شبکه بهداشت و درمان کاشمر ، خلیل آباد و مه ولات با حضور مهندس سعیدی از شرکت تعالی گستر و مسئولین و برخی از اعضای تیم های خود ارزیابی ،نقاط قوت و ضعف تیم ها در محل سالن کنفرانس دانشکده پرستاری کاشمر بررسی گردید.

در این جلسه اشکالات نحوه تکمیل فرمهای خود ارزیابی بر طرف و مقرر شد که کلیه تیم ها نتایج کار خود را تا تاریخ ۱۷/۳/۹۰ جهت بررسی و جمع بندی نهایی آماده نمایند .

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.