برگزاری کارگاه آموزشی ملی آفات انار در کاشمر

روز پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ کارگاه آموزشی آفات انار در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر برگزار گردید.

در این کارگاه که رؤسا و کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی؛  سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ؛ فرماندار کاشمر و کارشناسان و باغداران انارکار استان های خراسان رضوی و جنوبی حضور داشتند؛ ابتدا دکتر محمدرضا رمضانی مقدم رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر به مدعوین خیر مقدم گفتند. سپس دکتر حسین توکلی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و مهندس امیرکلالی فرماندار کاشمر در مورد اهمیت انار سخنرانی نمودند.

در ادامه مهندس محمد سیرجانی در مورد مدیریت مبارزه با آفات انار و دکتر حسین فرازمند در مورد یافته های جدید جهت کنترل آفات انار مطالبی ارائه نمودند و برای  شرکت کنندگان در کارگاه در باغ انار روشهای مبارزه با آفات انار و طریقه حذف پرم با پرچم زدای دستی را توضیح دادند. برگزار کنندگان این کارگاه، ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر ،اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی  کاشمر و شرکت کیمیا سبزآور بودند.

توسط: محمد سیرجانی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.