بازدید کارشناس وزارت بهداشت در دانشکده پرستاری کاشمر

معاون دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی،بهداشت و تخصص وزارت بهداشت و درمان از دانشکده پرستاری شهرستان کاشمر بازدید کرد .
دکتر طالب از امکانات و اقدامات انجام شده در دانشکده پرستاری این شهرستان بازدید و در جریان امور قرار گرفت .
وی در نشستی که با حضور دکتر غلامی – مدیر شبکه بهداشت ودرمان و سرپرست دانشکده پرستاری کاشمر و دکتر مرتضوی -معاون درمان و معاون آموزشی پژوهشی دانشکده پرستاری کاشمر_ اقدامات صورت گرفته در این شهرستان را مطلوب ارزیابی و اظهار امیدواری کرد با توجه به پتانسیلها و پیگیریهایی که از سوی مسئولان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر و همچنین عنایتی که ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شهرستان کاشمر خواهند داشت شاهد تأسیس دیگر رشته های پایه پزشکی و بهداشتی در این شهرستان باشیم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.