کاشت ذرت علوفه ای در کاشمر

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی کاشمر، کاشت ذرت علوفه ای در این شهرستان آغاز گردید . با توجه به استقبال خوب دامداران و تولید علوفه مطلوب از هر هکتار پیش بینی می گردد در سال جاری بیش از ۳۰۰ هکتار محصولات علوفه ای ذرت و سورگوم کشت گردد که در همین راستا مدیریت جهادکشاورزی نسبت به تهیه و توزیع بیش از ۱۰تن بذر ذرت و سورگوم و یک دستگاه بذر کار ذرت و یک چاپر برداشت ، سعی بر خدمات رسانی بهتر به علوفه کاران نموده است

 لازم به ذکر است  عمده کشت شهرستان با برداشت طالبی شروع می گردد و طالبی کاران مزارع خود را به کشت گیاهان علوفه ای از جمله ذرت اختصاص می دهند . پیش بینی می گردد از هر هکتار بیش از ۵۵ تن ذرت علوفه ای برداشت می گردد .

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.