کنفرانس سرم تراپی در اطفال در کاشمر برگزار گردید

در راستای ارتقاء و بروز رسانی دانش کارکنان ،کنفرانس سرم تراپی در اطفال ویژه کلیه پزشکان عمومی ،پرستاران و ماماهای شبکه بهداشت ودرمان کاشمر ،در محل سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر برگزار گردید.
در این جلسه دکتر مهدیه موسوی متخصص اطفال شبکه بهداشت و درمان کاشمر مطالب آموزشی در این خصوص را به حاضرین در جلسه ارائه نمود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.