معرفی معاونت برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری شهرستان کاشمر

علی اصغر رشید مدیرکل سیاسی وانتخابات استانداری خراسان رضوی،درجلسه معارفه معاونت برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری شهرستان کاشمر که با حضور نماینده مردم شهرستانهای کاشمر،خلیل آبادو بردسکن درمجلس شورای اسلامی وجمعی ازمسئولین درمحل سالن اجتماعات فرمانداری برگزارگردیداظهارداشت : با توجه به موقعیت وویژگی  خاص شهرستان کاشمر نباید بگذاریم پرداختن به مسائل سیاسی مسئولین را از رسیدگی به امور مردم وبالابردن شاخصهای عمرانی وبرنامه ریزی وتوسعه شهرستان بازدارد .

ایشان با اشاره به اینکه دهه چهارم انقلاب طبق فرمایشات مقام معظم رهبری دهه پیشرفت وعدالت نام گرفته است برارتقاء شاخصهای علمی وعمرانی شهرستان تأکید وعنوان نمودند :

توصیه به تقوی الهی،نظم درامورعلاقه به کاروخدمت به مردم،انجام امورات وکارهاباهدف وطرح وبرنامه منظم واولویت بندی بایستی سرلوحه کار مدیران ومسئولان قرارگیرد  وتلاش شودتا ازتمام پتانسیل ها وظرفیتهای شهرستان حداکثراستفاده بعمل آید .

وی با بیان  فرمایشات اخیرمقام معظم رهبری درخصوص مطالعه وبررسی نقاط ضعف وقوت کشور واینکه بایدآسیب های خودرامستمر رصدواین آسیب هاراتبدیل به فرصت نمائیم گفت :

 بنابه فرمایش رهبر معظم انقلاب اگرچه درعرصه اقتصادی اقدامات زیادی انجام شده،اماهنوز دربرخی بخشها باید کاربیشتری انجام شود.

علی اصغر رشید گفت : نظام اسلامی ازابتدای پیروزی انقلاب تاکنون باتکیه براعتماد مردم وتوانایی های خودتوانسته است درشرایط تحریم در عرصه های مختلف پیشرفت های چشمگیری داشته باشد  وامروز انقلاب اسلامی موج بیداری اسلامی رادرکشورهای منطقه رقم بزند.

گفتنی است دراین جلسه مهدی محمودی بعنوان معاونت برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری شهرستان کاشمر معرفی گردید .

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.