طرح ساماندهی و هماهنگی جلسات فرهنگی و قرآنی در کاشمر

به گفته آقای علی عطار، این طرح در راستای ساماندهی و هماهنگی بین جلسات قرآنی شهرستان و به منظور آشنایی هر چه بیشتر اعضای این جلسات با یکدیگر می باشد.

وی در ادامه افزود: هدف از این طرح اجرای برنامه های فرهنگی در سطح شهرستان به صورت یکنواخت می باشد.

همچنین در این طرح برنامه هایی از قبیل اردوهای دسته جمعی و اهدافی جهت یکپارچه شدن برگزاری مناسبات مذهبی اعم از شهادت، ولادت و … پیشبینی شده است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.