برگزاری کمیته امور دارویی شبکه بهداشت و درمان کاشمر

با حضور اعضای کمیته امور دارویی شبکه بهداشت ودرمان کاشمر و در راستای نظارت دقیق بر عملکرد داروخانه های بخش خصوصی در بیمارستانهای شهید مدرس و حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر روز سه شنبه ۲۲شهریور در محل اتاق ریاست شبکه ،تشکیل جلسه داد.

در این جلسه نقاط قوت و ضعف مورد بررسی و دقت نظر اعضا قرار گرفت و جهت بررسی دقیق برخی از نقاط ضعف جلسه ای در تاریخ ۵/۷/۹۰درمحل شبکه بهداشت ودرمان کاشمر باحضور کلیه اعضا برگزار گردد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.