فرماندار کاشمر: همه باید درجهت مصرف کالای داخلی تلاش کنیم

حسن فتحی نیا درجمع اصناف کاشمر گفت: اصناف وبازاریان درقبل وبعداز انقلاب دوشادوش سایر اقشار مردم نقش بسزایی درپیروزی انقلاب داشته اند واین تلاشها را باید ارج نهیم ..
وی درادامه افزود: وضعیت فعلی چرخه توزیع کالا وخدمات ازمبداتامصرف بایداصلاح شودودراین نظام توزیع خدمات نقش اصناف یک نقش مهم است وی ادامه داد دردرون واحدصنفی خود آن واحد نباید تبدیل به مبلغی برای فروش ومصرف کالای خارجی شود. همه باید درجهت مصرف کالای داخلی تلاش کنیم تا بتوانیم مشکل اقتصاد ،اشتغال و… رابرطرف وتولید داخلی را تقویت کنیم.
فرماندارکاشمرگفت هیچ عقل منصفی دراجرای قانون هدفمندکردن یارانه هاتردیدی ندارد واقتصادمابه جایی رسیده که چاره ای جز اجرای این طرح نداریم
وی افزود ما نیازمند یک اجماع عمومی هستیم یعنی همه با هم بخواهیم وحالا که راه حل رفع گرانی وتورم ودرمان اقتصاد ما طرح تحول اقتصادی است همه با هم به اجرای این طرح کمک کنیم واگرنتوانیم به این اجماع عمومی برسیم یکی ازپیچیده ترین کارها خواهد بود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.