برگزاری جلسه توجیهی – آموزشی سل در مرکز بهداشت کاشمر

در راستای آموزش و ترویج راههای مبارزه با بیماری سل جلسه آموزشی-توجیهی جهت رابطین بهداشتی تحت عنوان رابطین بهداشتی و بیماری سل در محل مرکز بهداشت کاشمر برگزار گردید.

در این جلسه مطالب و جزوات آموزشی تهیه شده به اربطین ارائه شد و تعداد پانزده هزار برگ پمفلت اموزشی در خصوص بیماری سل در اختیار رابطین قرار گرفت تا با مراجعه به خانواده های تحت پوشش و توزیع و اموزش آن شهروندان را نسبت به اهمیت آگاهی نسبت به این بیماری ،راههای شیوع و درمان آن ،آگاه سازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.