انتقاد اعضای شورای شهر کاشمر از پیگیری نشدن مصوبات

اعضای شورای شهر کاشمر در جلسه علنی این شورا از پیگیری نشدن مصوبات این شورا انتقاد کردند.«هادی مازنی» در این رابطه گفت: همه ما در جلسات شورای شهر صحبت می کنیم و معضلات را بیان می کنیم، اما باید بررسی کنیم که این تذکرات چقدر موثر است؟

نایب رئیس شورای شهر هم در این رابطه اذعان کرد: هر معضلی از معضلات شهری ده ها بار از زبان اعضای شورا در جلسات مطرح می شود اما فایده ای ندارد و باید برای پیگیری مصوبات تحولی ایجاد کنیم.یعقوب گل محمدی افزود: با توجه به این که معضلات و پیشنهادات به کرات در جلسات شورا مطرح شده است باید ۲ماه از وقت خود را اختصاص بدهیم برای جمع کردن همین پیشنهادات و پیگیری مصوبات و مصوبات یک ساله اخیر را بازخوانی و به صورت جمعی پیگیری کنیم چرا که در نطق های پیش از دستور همواره همان حرف های قبلی تکرار می شود!

دکتر جعفرپور، عضو دیگر شورای شهر هم پیگیری مصوبات را از وظایف رئیس شورا دانست و تصریح کرد: بر اساس قانون رئیس شورای شهر موظف به پیگیری مصوبات است و باید پاسخگوی مردم، اعضا و رسانه ها باشد و صلاح نیست که اعضای شورا هر روز و برای هر کاری با شهردار تماس بگیرند بلکه باید این مسائل به رئیس شورا منتقل و وی پیگیر باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.