۳ سال حبس در انتظار شکارچیان غیرمجاز در کاشمر

با ابلاغ ویژه دادگستری از این پس متجاوزان به محیط زیست از طریق صید و شکار حیوانات، در شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی محاکمه و به مجازات های سنگین قانونی محکوم خواهند شد. به گزارش خراسان، به دنبال افزایش صید و شکار حیوانات و همچنین نگرانی های مسئولان و دوستداران محیط زیست، دادگستری خراسان رضوی با ابلاغ ویژه ای، رسیدگی به پرونده ها و مجازات متجاوزان به محیط زیست را به قضات باتجربه قضایی در شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی سپرد.

این گزارش حاکی است: با توجه به این که نسل بسیاری از حیوانات و پرندگان با شکار و صیدهای بی رویه غیرقانونی در حال انقراض است این ابلاغ ویژه می تواند از خسارت های سنگین زیست محیطی جلوگیری کند و متخلفان نیز به محکومیت های سنگین قانونی محکوم شوند چرا که قبل از این بسیاری از متخلفان با اعمال مواد قانونی تخفیف مجازات، به پرداخت جریمه محکوم می شدند.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی در تماس خبرنگار ما با تایید ابلاغ ویژه به این شعبه گفت: در مواد قانونی ویژه شکار و صید مجازات های سنگین تا ۳ سال حبس برای متخلفان در نظر گرفته شده است. قاضی محمد شمس گیلانی افزود: به منظور برخورد قاطع با متجاوزان به محیط زیست و شکارچیان غیرمجاز، از این پس این گونه پرونده ها در شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و حکم قاطع قضایی صادر خواهد شد. شایان ذکر است: در شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر قاضی شمس گیلانی و قاضی قارونی، ۲ تن از قضات باتجربه دستگاه قضایی به این گونه پرونده ها رسیدگی می کنند.

منبع: خراسان

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.