معرفی اجمالی محمد اسماعیل نیا

محمد اسماعیل نیا

مشخصات فردی
نام: محمد
نام خانوادگی: اسماعیل نیا
تاریخ تولد: ۱۳۳۶
محل تولد: دیار ترشیز بزرگ
عضویت: عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

تحصیلات
۱-     دانشجوی مهندسی برق – قدرت (اخذ مدرک فوق دیپلم برق با کسب رتبه دوم تا انقلاب فرهنگی)
۲-     اخذ مدرک کارشناسی مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری رتبه اول با معدل ۱۷/۰۱
(قبل از آن گذراندن یک دوره فشرده دیپلم تجربی)
۳-     اخذ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری رتبه دوم با معدل ۱۶/۸۵
(اولین موضوع تز در کشور و اخذ نمره عالی)
۴-     اخذ مدرک دکترای تخصصی منابع طبیعی جنگلداری از دانشگاه تربیت مدرس رتبه اول با معدل ۱۷/۶۲
(اولین موفقیت در این سطح در جهان در قالب تز)
۵-     اخذ مدرک دوره کنترل فرسایش و رسوب از کشور ژاپن
۶-     عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

فعالیت های اجرایی
۱-     مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری خراسان رضوی (از سال ۱۳۸۹ تا تیر ماه ۱۳۹۰)
۲-     رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی (از سال ۱۳۸۴ تا اردیبهشت ماه ۱۳۸۹)
۳-     مدیر آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی خراسان و مسئول منطقه یک کشور – شامل ۱۳ استان (سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴)
۴-     رییس مجتمع آموزش عالی دکتر جوانشیر – کلاک کرج (سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹)
۵-     محقق موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور – همکاری چند طرح تحقیقاتی (سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷)
۶-     مسئول پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی خراسان و عضو شورای هماهنگی استان – قبل از آن مسئول ستادهای شهر و مسئول ستاد مشهد (سال های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۹)
۷-     مسئول جهاد سازندگی چناران – قبل از آن مسئول کمیته فرهنگی، مسئول کمیته کشاورزی و معاون (سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲)
۸-     مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان
۹-     عضو هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
۱۰-     رییس هیات مدیره جهاد نصر خراسان رضوی
۱۱-     نایب رییس هیات مدیره موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی
۱۲-     عضو شورای نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی
۱۳-     رییس هیات مدیره مرغداران طوس (وابسته به بنیاد شهید)
۱۴-     عضو شورای فضای سبز شهرداری مشهد
۱۵-     عضو هیات مدیره شرکت سنگرسازان
۱۶-     عضو کمیته سیاستگزاری برنامه چهارم توسعه
۱۷-     رییس کارگروه دام و کشاورزی استان خراسان رضوی
۱۸-     رییس کارگروه احیا مراتع و مقابله با خشکسالی استان خراسان رضوی
۱۹-     دبیر کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی (سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶)
۲۰-     عضویت در هشت کارگروه تخصصی دیگر استان خراسان رضوی
۲۱-     عضویت در شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان (تقبل مباحث موثر و موفق با گروه های مخالف انقلاب)

فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی
۱-     همکار طرح تحقیقاتی “دخالت در توده های دست کاشت جوان افرا – پلت”
۲-     همکار طرح تحقیقاتی “مقایسه دانه زاد همسال و ناهمسال راش”
۳-     بررسی کمی و کیفی بر روی سریع الرشدترین پایه های صنوبر در خراسان (تاثیرات اکولوژیک)
۴-     بررسی تاثیر صنوبر بر میزان محصول دهی برنج در قالب یکی از سیستم های آگروفارستری (مازندران مرکزی)
۵-     رشد، شکل ویژه و آرشیکتور (معماری) پلت Accer Velutinium Biss
۶-     طراحی اجرای ورود گونه زیتون به طبس (برای اولین بار) با هدف انجام تحقیقات کاربردی، ترویج و حضور معنی دار مشارکت مردمی به عنوان یک مدل توسعه
۷-     تاثیر IBA بر روی ریشه زائی قلمه ارس Juniperus Excelsa در قالب تز دکترا برای اولین بار در جهان در این سطح
تدریس
۱-     تدریس دروس درخت شناسی، گیاه شناسی و اکولوژی
۲-     تدریس دوره های ضمن خدمت کارشناسان سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری شامل: جنگل کاری و نهالستان، تولید نهال، جنگل شناسی و تاریخچه جنگل، آگروفاستری، نحوه سازماندهی مردم جهت حل مشکلات منابع طبیعی و حفاظت و حمایت از جنگل و مرتع
۳-     تدریس آشنایی با آخیزداری و اهداف آن، اکولوژی و جنگل شناسی برای مهندسین کشاورزی کشور افغانستان
مقالات
۱-     بررسی بر روی مسائل اقتصادی و اجتماعی جنگل نشینان شمال کشور
۲-     بررسی و تعیین سیستم های آگروفارستری در بخشی از جنگل های ارسباران
۳-     تجارب موثر در مدیریت
۴-     مقدماتی بر روابط گیاه و خاک
۵-     گردآوری ویژگی های اکولوژی بنه (پسته وحشی) و پسته به همراه آفات و بیماری های آن
۶-     نتایج اولین بررسی های کمی، کیفی و جنگل شناسی در توده های دست کاشت جوان پلت (به عنوان همکار)
۷-     بررسی مقدماتی تحول درختان آینده (به عنوان همکار)
۸-     بررسی تاثیر هورمون و خاک بر کالوس زائی قلمه ارس گونه Juniperus Excelsa هزار مسجد استان خراسان رضوی
۹-     بررسی تاثیر بسترهای کاشت بر روی ریشه زائی قلمه ارس گونه Juniperus Excelsa
۱۰-     بررسی تاثیر زمان و روش باز کشت بر زنده مانی و شادابی نهال های دو ساله ارس
ترجمه
۱-     حفاظت های فردی نهال ها در قالب سیستم های آگروفارستری
۲-     تاثیر صنوبر بر روی حاصلخیزی خاک
۳-     نحوه تثبیت دامنه ها با استفاده از پوشش گیاهی
۴-     تعادل بین توسعه روستایی و حفاظت از منابع طبیعی
۵-     تلفیق موفقیت آمیز علم اکولوژی عملی و تئوری (ایجاد سیستم های خلاق کشاورزی از این رهگذر)
ابتکارات، پیشنهادات و اقدامات (شاخص در دوره مدیریت سازمان)
۱-     ارائه مدل کنترل بحران آب دشت های خراسان رضوی (مدیریت آب)
۲-     ارائه مدل مدیریت خاک
۳-     ارائه الگوی کشت مدل تجربی و مدل ریاضی
۴-     طرح حذف دلال ها (منطقی کردن واسطه ها)
۵-     شناسنامه کشاورز
۶-     کمی شدن اقدامات ترویجی
۷-     طرح جدید برای بکارگیری سربازان سازندگی
۸-     تحقیقات کاربردی
۹-     آموزش (ارائه طرح خودآموزی در مزرعه)
۱۰-     استراتژی نمونه محوری در استان
۱۱-     ارائه مدل جدید برای افزایش تولید و مصرف در بخش شیلات
۱۲-     استراتژی طرح نجات زعفران
۱۳-     طرح صنوبر کاری در حاشیه کشف رود
۱۴-     طرح سیستمی ارزیابی مدیران
۱۵-     تشکیل باشگاه کشاورزان جوان برای اولین بار در ایران (پیشنهاد آقای صاحبی)

سابقه تدریس
۱-     تدریس دروس درخت شناسی، گیاه شناسی و اکولوژی
۲-     تدریس دوره های ضمن خدمت کارشناسان سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری شامل: جنگل کاری و نهالستان، تولید نهال، جنگل شناسی و تاریخچه جنگل، آگروفاستری، نحوه سازماندهی مردم جهت حل مشکلات منابع طبیعی و حفاظت و حمایت از جنگل و مرتع
۳-     تدریس آشنایی با آخیزداری و اهداف آن، اکولوژی و جنگل شناسی برای مهندسین کشاورزی کشور افغانستان

فعالیت های اجتماعی و سیاسی
۱-     شروع فعالیت های سیاسی از سال ۱۳۴۸ (در قالب انشاء نویسی برگرفته از کتب حضرت امام و روشنگری روستائیان و …)
۲-     راه اندازی انجمن اسلامی دانش آموزان در دبیرستان های چناران با هدف پرورش و شناسایی نیروهای شایسته و نخبه بومی، جذب و کارسازی در جهاد سازندگی (از این رهگذر بیش از ۹۰% ساختار نیرویی شامل این نیروها شدند)
۳-     راه اندازی و ساماندهی اقشار مردم (ادارات، کارخانجات، اصناف و …) در سطح استان با برقراری ارتباطات نظام مند و موثر در جنگ، تعیین ۳۶۰ نفر رابط (به گونه ای که پس از مدتی ۶۷ کیلو طلا تحویل مسئولین گردید)
۴-     حضور در جبهه های جنگ به مدت ۱۴ ماه در مقاطع مختلف
۵-     موسس تشکل مجمع نمایندگان دانشجویی و ایجاد تحول در برنامه ها و فعالیت های دانشگاه با همکاری دیگر دانشجویان (مازندران)
۶-     طراح و برگزار کننده گردهمایی های کشوری با حضور دانشجویان، اساتید، نمایندگان مجلس و مسئولین اجرایی با هدف نزدیک نمودن بخش آموزش، تحقیق، اجرا و قانونگذار و همچنین پیوند با عمل در دانشگاه (از این رهگذر تحولاتی در نظام برنامه ای و اداری دانشکده ایجاد شد)
۷-     موسس تشکل هیات مشاوران آموزشی قریب ۷۰ شخصیت علمی، تحقیقاتی و پیشکسوت در بخش منابع طبیعی
۸-     راه اندازی و ساماندهی بخش خصوصی آبخیزداری (فارغ التحصیلان و پیمانکاران) و اخذ رتبه برای اولین بار در کشور
۹-     طراحی و اجرای طرح به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاه با عنوان همکاران افتخاری با هدف کاربردی نمودن اندوخته های علمی
۱۰-     دریافت ۱۲ لوح تقدیر از وزیر جهاد کشاورزی و استاندار در دوران تصدی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی (به پاس تلاش سازمان)

 

شعار انتخاباتی: اتحاد و همدلی بر محور ولایت

سایت: www.esmaeelnia.com

پایگاه اطلاع رسانی کاشمر در راستای هدف والای خود، یعنی اطلاع رسانی صحیح به مردم فهیم اقدام به معرفی نامزدهای انتخاباتی حوزه کاشمر، خلیل آباد و بردسکن نموده است.

چناچه نامزدی معرفی نگردیده است بدون شک اطلاعاتی در دسترس نبوده است. از همین رو از نامزدهای باقی مانده خواهشمندیم اطلاعات خود را ایمیل نمایند.

تمامی مطالب و عکس ها از اینترنت تهیه شده است. چنانچه مطالبی جهت تکمیل این صفحه دارید در قسمت نظرات قرار دهید.

13 دیدگاه
 1. انشاالله شنبه معلوم مسشه و آقای دکتر میشه نماینده مون

 2. خوشحالم که دکتر نماینده شهرمون شد

 3. دمتون گرم خدارو شکر که یک اصلاح طلب انحرافی رای نیاورد
  دکتر خوش اومدی

 4. خباز بای باییییییییییییییییییییییییییییییییی

 5. به امید روزی که اصلاحات برای همیشه از تمام وطن عزیزم کنار رود سلام بر دکتر اصولگرا
  خوش اومدیییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 6. ابوالفضل عباسی ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ در ۲۰:۴۶

  درود بر دکتر اسماعیل نیا
  ازاین به بعد تغیرات را احساس کنید

 7. سلام اقای دکتر
  نمی دانم چه قدر درباره شرکت های فراملی اطمینان دارید
  اما چند وقت قبل از طرف بهزیستی به بعضی مددجویان تماس گرفته شد و نفری ۱۰ هزار تومان گرفته شد که بعدا طی جلسه ای در جهاد کشاورزی بردسکن جلسه ای برگذار شد و معلوم شد که برای ایجاد شرکت فراملی جهت بسته بندی پسته است در این جلسه آقای.. رئیس شرکت تعاونی ها گفتند که ۷۰ نفر از افراد بهزیستی هستند که تنها اجازه دارن حداکثر ۳۰ سهم ار ۹۹۰۰ سهم داشته باشندکه جمعا ۷۰ نفر ۲۱۰۰ سهم دارند و بقیه را (۷۸۰۰سهم دیگر) را فقط بخش خصوصی می توانند خریداری نمایند می خواستم بگویم کجای این کار عدالت است هر چند هدف دولت کمک به قشر مستضعف می باشد اما بخش خصوصی می خواهد با این کار به نام مددجویان از مزایای شرکت های فراملی استفاده نماید خواهشمندم پیگیری نمایید

 8. جواد سلماني كار مند جهاد كشاورزي ورامين ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ در ۰۸:۴۰

  با توجه به شناخت از آقا خباز از موفقیت شما خوشحال شدم کاشمری هستم ۴۵ سال در استان تهران جهاد ورامین مشغولم

 9. بااهدای سلام
  شنیدم آقای دکتراومده کوهسرخ تا طرق اومده ولی روستای کریزکه همون کناره سرنزده نمیدونم شایددلیلش این بوده که اهالی روستای کریزبهش کم رای دادن آقای دکتر شما الن نماینده همه هستی نه اونایی که بهت رای دادن.

 10. بااهدای سلام
  شنیدم آقای دکتراومده کوهسرخ تا طرق اومده ولی روستای کریزکه همون کناره سرنزده نمیدونم شایددلیلش این بوده که اهالی روستای کریزبهش کم رای دادن آقای دکتر شما الان نماینده همه هستی نه اونایی که بهت رای دادن.

 11. باسلام خدمت نماینده محترم کاشمر
  نمی دانم سایت دارید ولی من نظرم را اینجا می دهم
  آقای دکتر اسماعیل نیا لطفا از دولت بخواهید صادرات زعفران کشمش و زیره را بیشتر انجام دهد با افزایش قیمت دلار و نیز تحریم خرید نفت،صادرات سه محصول فوق کمک خوبی به ارزآوری ونیز به قشر زحمت کش کشاورز خواهد شد

 12. من برای دکتر ار وی موفقیت دارم

 13. سلام این دوره تلاش کنید تا مجدد مدیر لایق و توانمند بر کرسی نماینده گی کاشمر قرار گیرد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.