ارائه پنج مقاله توسط اعضای هیات علمی واحد کاشمر در همایش‌های بین‌المللی

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد واحد کاشمرگفت: در نیم سال دوم سال تحصیلی ۸۹ – ۸۸ اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر موفق به ارائه پنج مقاله علمی در همایش های بین‌المللی در کشورهای فنلاند، فرانسه و یونان شده اند.

دکتر فریبرز حسین جان‌ زاده با بیان این مطلب افزود: در این مدت، هشت نفر دیگر از اعضای هیات علمی نیز موفق به درج مقالات خود در مجله های علمی – پژوهشی شده اند.

وی با اشاره به وجود مقطع کارشناسی ارشد علوم دامی و زبان و ادبیات عرب در این واحد دانشگاهی گفت: تاکنون تمام اطلاعات پایان نامه‌های ارائه شده در این واحد دانشگاهی گردآوری و مکانیزه شده است حتی در نیم سال مذکور ۳۷ دانشجوی علوم دامی و ۴۲ دانشجوی زبان و ادبیات عرب موفق به درج اطلاعات خود در سایت سازمان مرکزی برای اخذ کد پایان نامه شده اند.

دکتر حسین جان زاده با اشاره به توسعه کمی و کیفی فعالیت های باشگاه پژوهشگران این دانشگاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر برابر دستورالعمل های موجود ۵۰ نفر در این باشگاه عضویت دارند و طی نیم سال یادشده موفق به شرکت در کارگاه های روش تحقیق، مقاله نویسی و جست‌وجو در اینترنت شده اند.

وی با بیان اینکه عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان منطقه ۹ دانشگاه آزاد اسلامی در سال گذشته دانشجوی این واحد دانشگاهی بوده است، افزود: اعضای این باشگاه در نیمسال گذشته موفق به ارائه پنج مقاله علمی شده اند.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد واحد کاشمر با تاکید بر ارائه تسهیلات مصوبه برای اعضای این باشگاه تصریح کرد: اعضای این باشگاه از طریق وبلاگ اختصاصی با هم مرتبط می باشند و برابر فعالیت هایشان از اینترنت رایگان و بن کتاب بهره مند هستند و در مناسبت های مختلف مجموعه دانشگاه را یاری می کنند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.