حضور محمدجواد محمدی‌زاده رییس سازمان حفاظت محیط زیست در شهرستان‌ کاشمر

در پی یکصدمین سفر استانی هیئت دولت به استان خراسان رضوی ،نماینده دولت آقای محمدجواد محمدی‌زاده رییس سازمان حفاظت محیط زیست در شهرستان‌ کاشمر حضور میابد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.