از ماماهای نمونه در کاشمر تقدیر به عمل آمد

ماما

طی مراسمی با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان کاشمر و معاونان و ماماهای شاغل در بیمارستانها، مراکزو پایگاههای بهداشتی و درمانی شهرستان کاشمر،به مناسبت روز جهانی ماما از ماماهای نمونه شاغل در شبکه بهداشت ودرمان کاشمر تقدیر گردید.

دکتر محمد جواد یزدانی مدیر شبکه بهداشت ودرمان و سرپرست دانشکده پرستاری کاشمر ضمن اشاره به کار مهم و خطیر مامایی وتبریک روز ماما گفت: تمام مراجعه کنندگان به مراکز درمانی بیماران هستند اما مراجعه کنندگان به زایشگاهها و ماماها بیمار نیستند بلکه دو نفر انسان سالم هستند که مراقبت از جان هردو انسان و تیمار داری آنان از وظایف خطیر و مهم ماماها می باشد.

دکتر یزدانی همچنین به زیبایی های کار مامایی اشاره نمود و گفت :مراقبت از مادر و فرزند در دوران بارداری و تولد اشرف مخلوقات بدست ماماها و دیدن اولین فریاد، اشک ، لبخندو عشق میان فرزند و مادر از زیبایی های حرفه مامایی است که دنیوی و اخروی را برای کارکنان این حرفه بدنبال دارد.

در پایان مراسم اززحمات هفت نفر از ماماهای نمونه شاغل در شبکه بهداشت ودرمان کاشمر تقدیر بعمل آمد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.