اهدای دوره کامل آثار استاد شهید مطهری به کتابخانه دانشکده پرستاری کاشمر

ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کاشمر با حضور در اتاق مدیریت شبکه بهداشت ودرمان کاشمر ضمن تبریک انتصاب مدیریت شبکه بهداشت ودرمان کاشمر توسط دکتر محمد جواد یزدانی ،نشست صمیمی با وی داشتند.

در پایان این جلسه روشندل رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشمر یک دوره کامل۷۵ جلدی آثار استاد شهید مرتضی مطهری را به ارزش چهار میلیون ریال به کتابخانه دانشکده پرستاری کاشمر اهدا نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.