بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان کاشمر از پروژه های ابفا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کاشمر سرپرست فرمانداری، از پروژ ه های آ بفای روستایی شهرستان بازدید کرد و به بررسی وضعیت آبرسانی به روستاها ی شهرستان پرداخت.

مهدی محمودی سرپرست فرمانداری شهرستان کاشمر اظهارداشت : انجام پروژ ه های زیربنایی درحوزه ابرسانی به روستاهااز عوامل موثر درتوسعه پایدار وبالابردن ماندگاری مردم درروستاها وجلوگیری از مهاجرت خواهد بود .

مهدی محمودی دراین بازدید بر لزوم برخورداری همه روستاهای شهرستان از شبکه آب شرب بهداشتی وسالم تاکید نمود و با اشاره به خشکسالی سالهای اخیر اصلاح شبکه های فرسوده اب شرب روستاها را خواستار شد . وی همچنین خواستار پیگیری اختصاص اعتبارات مصوب دورچهارم سفر هیات دولت جهت تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی ازطریق اداره کل ابفار استان شد .

در این دیدار موذن ؛مدیر آبفار شهرستان کاشمر ، گزارشی از وضعیت آبرسانی به روستاهای شهرستان ارائه کرد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.