صوابی برلزوم افزایش آبیاری مکانیزه تاکید کرد

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر با اشاره به ادامه خشکسالی در جنوب خراسان رضوی گفت: هم اکنون منابع آبی دشتهای جنوب استان با وضعیت بحرانی مواجه است.

محمد صوابی در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان اینکه ۵۰ درصد آب استحصال شده با آبیاری سنتی تبخیر می شود گفت: باید با تدابیری زمینه تبدیل شیوه های آبیاری سنتی به نوین در بخش کشاورزی این شهرستان فراهم شود چرا که درصورت اجرای آبیاری تحت فشار تنها ۵۰ درصد آبی که هم اکنون برای باغات استفاده می کنیم مورد نیاز است.

وضعیت بحرانی دشت های جنوب خراسان از لحاظ منابع آبی

وی وضعیت سفره های آب زیرزمینی را بحرانی اعلام کرد و افزود: اکثر دشت های منطقه جنوب خراسان از لحاظ منابع آبی در شرایط بحرانی هستند و به خاطر بحران آب در منطقه باید اجرای آبیاری تحت فشار در شهرستان سریعتر پیش رود.

رئیس جهاد کشاورزی کاشمر با بیان اینکه چندین سال است به دنبال نهادینه کردن آب در بخش کشاورزی هستیم افزود: با توجه به خشکسالی های چند سال اخیر کشاورزان باید تا چند سال آینده حتماً سیستم های آبیاری نوین را در شهرستان اجرا کنند.

پیگیری تصفیه فاضلاب کاشمر برای مصرف در بخش کشاورزی

وی انتقال آب فاضلاب شهر کاشمر به روستاهای پایین دست را از جمله کارهای در دست پیگیری عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا هشت روستا شناسایی و مطالعه شده و پیشنهاد دادیم بعد از تصفیه، فاضلاب کاشمر به روستاهای پایین دست انتقال داده شود تا مورد مصرف در بخش کشاورزی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه اغلب روستاهایی نظیر قوژد، اسحاق آباد، فدافن، عشرت آباد و شوکتیه با کمبود آب کشاورزی مواجه هستند گفت: خروجی فاضلاب کاشمر ۲۲۰ لیتر بر ثانیه است که اندازه هفت چاه عمیق ۳۰ لیتر بر ثانیه است که در صورت اجرایی شدن فاضلاب شهری کمک بزرگی به کشاورزان منطقه می شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.