برگزاری روز مزرعه پنبه در کاشمر

به گزارش سایت کاشمری، مراسم روز مزرعه پنبه با حضور کارشناسان ترویج و پنبه کاران ۱۹ شهرستان خراسان رضوی در کاشمر برگزار شد .

دراین مراسم که در ایستگاه تحقیقات پنبه شرق کشور اجرا شد محققین ایستگاه تحقیقات پنبه کاشمر، نوآوریها و دست آوردهای جدید خود را در محل مزرعه در اختیار کشاورزان و مروجین استان قرار دارند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.