اجرای طرح بهبود کیفیت شیرخام در کاشمر

به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی کاشمر کیفیت شیرخام در قالب طرح بسیج بهبود در این شهرستان آغاز گردید. این پروژه که از پروژه های مشارکت بسیج سازندگی و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان است توسط اداره آموزش و ترویج از بیست مهر شروع تا بیستم دی ماه ادامه خواهد داشت.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.