شهردار کاشمر: ۹۵ درصد اجرای ممیزی املاک کاشمر انجام گرفته است

شهردار کاشمر گفت: ۹۵ درصد اجرای ممیزی املاک کاشمر انجام گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیل پناه اظهار کرد: تاکنون بیش از ۵۲ هزار پرونده املاک به روزرسانی و ممیزی املاک آنها انجام گرفته است.

وی گفت: ۹۰ درصد کار اجرای طرح اتوماسیون اداری نیز در دوایر شهرداری شامل درآمد، شهرسازی، امور حقوقی، املاک دبیرخانه و دوایر انجام شده تا پبت ممیزی املاک به خوبی انجام گیرد

شهردار کاشمر با بیان اینکه انجام کار ممیزی املاک با اتوماسیون اداری همزمان صورت گرفته است، افزود: فقط جهت ممیزی املاک دو ناحیه دیگر که شامل حدود ۱۰ هزار پرونده بوده در حال بررسی می باشد

وی گفت: جهت ثبت ممیزی املاک، برنامههای مورد نیاز سیستمهای رایانه دوایر به صورت کلی به بهرهبرداری رسیده است.و برنامه های ویژه و متناسب با تخصص و نیاز دایرههای مختلف جهت اجرای طرح اتوماسیون تهیه شده است.

وی با اشاره به اینکه شناسایی املاک و مستغلات تجاری و مسکونی با متراژ دقیق و نقشه برداری در این دوره انجام شده، بیان کرد: امیدواریم با همکاری پرسنل اداری شهرداری و تلاشهای فراوان آنان جهت اجرای طرح اتوماسیون اداری، روز به روز شاهد بهبود روند پاسخگویی به مردم کاشمر و افزایش سطح رضایتمندی آنان از مجموعه مدیریت خدمات شهری باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.