اجرای طرح جامع حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن در کاشمر

طرح جامع حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم جهت ایجاد بستری مناسب برای ارائه آموزه‌های قرآنی با حضور اساتید مجرب در امر آموزش قرآن در مؤسسه فرهنگی ـ هنری پردیس قران شهر کاشمر اجر شد.

برای هر دوره آموزشی این طرح طی سال‌جاری دو دوره آزمون در محل این مرکز قرآنی برگزار می‌شود.

این مؤسسه توانسته تعداد ۱۷۵۲ نفر را با تحت پوشش قراردادن این طرح آموزش داده و گواهینامه‌های قرآنی صادره از مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور طی مراسمی به قرآن‌آموزان اعطا کند.

لازم به ذکر است که دوره اول آزمون این طرح روز شنبه ۳۰ مهرماه با حضور ۵۳۶ نفر در بخش حفظ ۸ و ۱۸ جزء و در بخش کدهای ۱۰۰۱، ۱۰۰۲ و ۱۰۰۶ مفاهیم قرآن شرکت کرده بودند که دوره جدید این طرح از شنبه ۱۵ آبان‌ماه در محل این مرکز قرآنی و در مراکز دیگر شهرستان‌ها و روستاهای اطراف با حضور مربیان برگزار شده است.

یادآوری می‌شود در این دوره پانصدنفر در بخش مفاهیم کدهای آموزشی ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷ و ۱۰۰۴ و در بخش حفظ ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جزء حضور دارند که مقرر شده تا آزمون این دوره جدید در اردیبهشت‌ماه سال‌آینده با حضور کارشناسان قرآن برگزار شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.