۲۰خانه بهداشت روستایی کاشمر به کتاب و کتابخانه تجهیز گردید.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر با همکاری کتابخانه شهید آیت ا… مدرس (ره) شهرستان اقدام به ایجاد ایستگاه مطالعه در خانه های بهداشت روستایی نمود. این طرح در راستای ترویـج فرهنگ کتابخوانی و دسترسی بیشتر اقشار مختلف جامعه به کتاب اجرا می گردد در این طرح سعی شده با ارائه منابع مرتبط و آموزنده علاوه بر پر کردن اوقات حضور مراجعین به خانه های بهداشت ، زمینه ارتقای آگاهی و دانش آنها نیز فراهم گردد در قالب این طرح تعداد ۶۰ جلد کتاب (معادل دو میلیون ریال) متناسب با نیاز مراجعین خانه های بهداشت ( پزشکی ، خانه داری ، داستان ، علمی و… ) به هر مرکز ارسال می گردد و در فاصله زمانی معین با کتب جدید جایگزین خواهد شد.قابل ذکر است تا کنون به ۲۰ خانه بهداشت روستایی کتاب و مجلات ارسال گردیده است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.