خیر کاشمری دستگاه بیهوشی به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر اهدا نمود.

دکتر محمد جواد یزدانی مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر در گفتگو با روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر با بیان این مطلب گفت:خیر کاشمری به نام آقای غلامحسین باستانی در راستای کمک به خرید تجهیزات بیمارستانی مبلغ ۳۰۰میلیون ریال به بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع)کاشمر، کمک نمود.

دکتر یزدانی در خصوص گفت: از آنجایی که در تجهیزات پزشکی با فرسودگی تجهیزات روبرو هستیم این مبلغ با مشارکت مستقیم این خیر گرانمایه و کمک صندوق قرض الحسنه همت کاشمر صرف خریدیک دستگاه بیهوشی با مارک مدک(Medec) جهت اتاق عمل بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) خریداری وبه تجهیزات اتاق عمل این بیمارستان افزوده شده است .

شایان ذکر است: آقای غلامحسین باستانی خیر گرانمایه کاشمر چندی قبل نیز با مشارکت بنیاد بیماریهای خاص، اقدام به خرید سه دستگاه دیالیز جهت بخش دیالیز بیمارستان شهید مدرس (ره) نموده بود که بیماران دیالیزی کاشمر با این دستگاهها دیالیز می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.