خیر کاشمری۲۰۰میلیون ریال به بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) کاشمر اهدا نمود.

دکتر محمد جواد یزدانی مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر در گفتگو با روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر با بیان این مطلب گفت:خیر کاشمری به نام آقای علی عمارتی در راستای کمک به خرید تجهیزات بیمارستانی   مبلغ ۲۰۰میلیون ریال به بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع)کاشمر، کمک نمود.
دکتر یزدانی در خصوص هزینه این مبلغ گفت:این مبلغ با مشارکت مستقیم این خیر گرانمایه قسمتی  صرف راه اندازی دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)و قسمتی دیگر هزینه خرید تجهیزات اتاق عمل این بیمارستان شده است .
مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر در خصوص راه اندازی دستگاه اکسیژن ساز گفت: تاکنون گازاکسیژن مورد نیاز این بیمارستان از طریق بخش خصوصی تامین می شد که این دستگاه توسط معاونت درمان دانشگاه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال خریداری و به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر تخصیص داده شد ولی برای راه اندازی این دستگاه نیاز به اعتبار بود که اکنون با مشارکت این خیر اندیش گرانمایه این مشکل رفع و د روزهای آتی شاهد راه اندازی این دستگاه خواهیم بودو اکسیژن مورد نیازاین  بیمارستان با راه اندازی این دستگاه تامین خواهد شد .
وی در خصوص تجهیزات اتاق عمل نیز خاطر نشان کرد قسمتی از وسایل جراحی در اتاق عمل بیمارستان فرسوده بود که با مشارکت همین خیر عزیز این وسایل خریداری و به بیمارستان اهدا گردید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.