پایان مبارزه بیولوژیک در انارستانهای کاشمر

مدیر جهادکشاورزی کاشمر اعلام کرد : عملیات تولید و رهاسازی زنبور پارازیتوئید تریکوگراما برای کاهش خسارت کرم گلوگاه انار دراین شهرستان با موفقیت پایان یافت.

مهندس محمد صوابی افزود:در اجرای این پروژه بیش از هشتصد میلیون عدد زنبور تریکوگراما در دوازده نوبت در باغات طرف قرارداد شهرستانهای کاشمر،
خلیل آباد،بردسکن و فیض آباد رهاسازی گردید وی به کلیه انارکاران توصیه نمود جهت حصول نتیجه بهتر بایستی پس از پایان برداشت، محصول کلیه انارهای پوسیده درسطح باغات جمع آوری و سوزانده شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.