بیشترین جذب اعتبارات مشاغل خانگی کاشمر مربوط به کمیته امداد است

مهدی فروزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۵۰ درصد اعتبارات مشاغل خانگی در سال ۱۳۹۱ را کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) در شهرستان جذب کرده است.

فرماندار کاشمر با تاکید بر لزوم ایجاد اشتغال برای جوانان و خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی افزود: در بخش مشاغل خانگی تعداد ۶۹ مورد تسهیلات که بیشتر مربوط به خیاطی است و در مشاغل خرد ۱۶۲مورد تسهیلات که بیشتر در بخش دامداری بوده است در بین مددجویان کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) شهرستان پرداخت شده است.

فروزان بیان کرد: تعهد صدور مجوز مشاغل خانگی کاشمر در سال ۹۱ تعداد ۱۰۴۳ مورد بوده که تعداد ۱۹۴۱ مجوز صادر و تحویل متقاضیان شده است و تاکنون تعداد ۱۱۱۸ نفر به مبلغ ۴۰۷۹۰ میلیون ریال از محل مشاغل خانگی به بانک های عامل معرفی شده اند ولی به جز بانک ملی و تجارت و ۵۰ درصد اعتبارات بانک ملت، مابقی اعتبارات ابلاغ نشده و بانک ها به دلیل عدم ابلاغ اعتبارات به شهرستان از قبول لیست ها و پرداخت تسهیلات به متقاضیان، خودداری کرده اند.

وی میزان پرداختی تسهیلات در بخش مشاغل خانگی را تاکنون ۳۱۲ نفر به مبلغ ۱۱۵۲۶ میلیون ریال معادل ۳۰ درصد عنوان داشت.

فرماندار کاشمر گفت: تعهد ایجاد اشتغال جدید در کاشمر در سال ۹۱، ۳۳۲۲ نفر بود که تا پایان سال، تعداد ۳۳۳۶ نفر اشتغال جدید در دستگاه های اجرایی و ۱۲۴۷ نفر در بخش مسکن و در مجموع ۴۵۸۳ نفر ثبت سامانه ملی رصد شده است.

فروزان سهم شهرستان در سال ۹۱ از مشاغل خرد ( خود اشتغالی ) را مبلغ ۳۱۸۹۴ میلیون ریال عنوان داشت و افزود: تاکنون تعداد ۳۴۶ نفر به مبلغ ۳۲۴۶۵ میلیون ریال از محل منابع مشاغل خرد به بانک های عامل معرفی ولی تعداد ۱۸۸ طرح به مبلغ ۱۷۷۴۱ میلیون ریال پرداخت شده است.images

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.