کمک۱۲۰میلیون ریالی خیر کاشمری جهت خرید تجهیزات بیمارستانی

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان دکتر محمد جواد یزدانی مدیر شبکه بهداشت ودرمان و سرپرست دانشکده پرستاری کاشمر از کمک ۱۲۰ میلیون ریالی خیر کاشمری جهت خرید تجهیزات بیمارستانی به مجمع خیرین سلامت شهرستان کاشمر خبر داد.

دکتر یزدانی گفت:خیر کاشمری به نام آقای جواد نیشابوری از خیرین شهرستان کاشمر در راستای کمک به خرید تجهیزات پزشکی و کمک به درمان مردم شهرستان کاشمر اقدام به واریز مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال به حساب مجمع خیرین سلامت کاشمر نموده است تا مبلغ اهدایی صرف خرید تجهیزات پزشکی جهت بیمارستانهای کاشمر گردد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر با قدردانی از این عمل پسندیده خیر کاشمری خاطر نشان کرد: شهروندان و هموطنان عزیز می توانندکمکهای نقدی خود را به شماره حساب ۰۲۲۴۰۰۲۴۰۰۰۰۲ نزد بانک ملی ایران و یا شماره حساب ۲۶۱۰نزد صندوق قرض الحسنه همت کاشمر به نام مجمع خیرین سلامت واریز نمایند و هرگونه سوال ویا پیشنهادی را با شماره تلفن ۰۵۳۲۸۲۴۰۰۴۹ دفترمجمع خیرین سلامت کاشمرمطرح نمایند و یا به آدرس :کاشمر خیابان امام خمینی (ره) شبکه بهداشت و درمان کاشمردفتر مجمع خیرین سلامت مراجعه نمایند.images

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.