مراسم اربعین مرحوم طباطبایی درکاشمر صرف خریدتجهیزات پزشکی جهت بیمارستانهای کاشمر

salamat1دکتر محمد جواد یزدانی سرپرست دانشکده پرستاری و مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر گفت:هزینه مراسم اربعین مرحوم طباطبایی در کاشمرصرف خرید تجهیزات پزشکی جهت بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) این شهرستان شد.

دکتر یزدانی گفت خانواده مرحوم طباطبایی در راستای آبادانی وتوسعه شهرستان با واریز مبلغ هشتاد میلیون ریال به حساب مجمع خیرین هزینه مراسم اربعین این شادروان صرف کمک به خرید تجهیزات پزشکی جهت درمان و ارائه خدمات مطلوبتر به بیماران نمودند.

مدیر شبکه بهداشت ودرمان کاشمر گفت : با این مبلغ دو دستگاه مانیتورینگ جنین جهت بخش زایشگاه بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) خریداری گردید.

دکتر یزدانی در خصوص زمینه استفاده این دستگاه گفت: دستگاه مانیتورینگ جنین جهت کنترل وضعیت نبض و ضربان قلب جنین در هنگام تولد در اتاق زایمان استفاده می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.