آغاز عملیات توسعه فضای فیزیکی بخش دیالیز بیمارستان شهید مدرس کاشمر

dr-yazdani-001دکتر محمد جواد یزدانی سرپرست دانشکده پرستاری و مدیر شبکه بهداشت ودرمان کاشمر از آغاز بکار عملیات ساختمانی افزایش فضای فیزیکی بخش دیالیز بیمارستان شهید مدرس کاشمر خبر داد وگفت: خیر نیکو کار کاشمر حاج رضا کاویانی به یاد مرحوم پدر بزرگوارش هزینه توسعه فضای فیزیکی بخش دیالیز بیمارستان شهید مدرس را قبول نمود کار ساخت این بخش را آغاز کرد .

دکتر یزدانی ابراز امیدواری نمود:هرچه سریعتر عملیات ساختمانی این بخش به اتمام برسد و بیماران دیالیزی از خدمات مطلوبتری برخوردار گردند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.