کمک دومیلیارد ریالی یک خیر کاشمری در ساخت پایگاه انتقال خون کاشمر

صالحیدر سومین جلسه مجمع خیرین سلامت شهرستان کاشمر که با حضور اعضای هیئت مدیره این مجمع در محل شبکه بهداشت ودرمان کاشمر برگزار گردید یکی از اعضای هیئت مدیره این مجمع نیمی از هزینه ساخت پایگاه انتقال خون شهرستان کاشمر به مبلغ دومیلیارد ریال را متقبل گردید.
دکتر محمد جواد یزدانی مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر در این خصوص گفت: درجلسه هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت شهرستان کاشمرکه نحوه ساخت پایگاه انتقال خون شهرستان کاشمر در دستور کار جلسه بود یکی از اعضای هیئت مدیره این مجمع به نام حاج غدیر صالحی مبلغ دو میلیارد ریال از هزینه ساخت این پایگاه که نیمی از هزینه ساخت می باشد را متقبل گردید.
در این جلسه همچنین شهردار کاشمر در راستای توسعه و آبادانی شهرستان کاشمر از صدور پروانه ساختمانی این پایگاه خبر داد و امادگی شهرداری کاشمر را در راستای تسریع در ساخت این پایگاه اعلام نمود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.