برگزاری سومین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی در کاشمر

0902277588در  سومین جلسه شواری سلامت وامنیت غذایی سال ۹۲، دکتر مجتبی قائمی معاون بهداشتی ورئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشمر گزارشی از وضعیت عملکرد واحد بهداشت محیط حرفه ای شهرستان در اردیبهشت ماه سال جاری داد وگفت : از ۱۲۶۹ مورد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهرستان ۴۳۴ ساعت بازدید در زمان اداری و ۴۱۴ ساعت بازدید در زمان غیر اداری توسط کارشناسان واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت کاشمر صورت گرفته است. وی همچنین گفت :از اماکن عمومی نیز ۱۰۹ ساعت بازدید در زمان اداری و ۴۵ ساعت بازدید در زمان غیر اداری صورت پذیرفته است.

دکتر قائمی گفت: در اردیبهشت ماه ۱۵۸۸ کیلوگرم مواد غذایی فاسد وتاریخ مصرف گذشته توسط بازرسان بهداشت محیط  از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی در سطح شهرستان کشف ومعدوم شده است و تعداد موارد کلر سنجی شده از آب آشا میدنی ۲۷مورد در سطح شهرستان  بوده که ۷ مورد نامطلوب گزارش گردیده است.

وی در خصوص تعداد موارد متخلف معرفی شده به دادگاه در اردیبهشت ماه گفت: تعداد ۱۵ مورد متخلف در اردیبهشت ماه به مراجع قضایی معرفی شده اند که از این تعداد ۱۳ موردمتخلف  از مراکز تهیه و توزیع عرضه مواد غذایی و ۲ مورد متخلف از اماکن عمومی بوده است.

دکتر قائمی در خصوص  برخورد دستفروشان دوره گرد گفت : کارشناسان بهداشت محیط  شهرستان کاشمر در کل با ۱۹ مورد از دستفروشان دوره گرد برخورد نمودند که ۴ مورد در ساعات اداری و ۱۵ مورد  در ساعات غیر اداری بوده است.

معاون امور بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت کاشمر با اشاره به سامانه رسیدگی به شکایات مردمی سلامت محیط وکار گفت :کلیه افراد در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی و یا شکایت بهداشتی می توانند در هر ساعت از شبانه روز با شماره ۱۴۹۰  – ۰۵۱۱تماس حاصل نموده و شکایت خود را مطرح وپیگیری نمایند که در اردیبهشت ماه تعداد۱۲ مورد شکایات مردمی در این سامانه ثبت و یا بصورت حضوری و یا مکاتبه ای وصول گردیده و  به تمام شکایات رسیدگی شده است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.