فصل شعر تابستان (دومین فصل شعر کاشمر)

http://shear.iricap.com/images/mag/mag-041026094004-sher.gif

به نام پروردگار اندیشه ها:
در گرمای دلنشین کویر، در فصل رویش تاک های آبستن، با عطری از ترنج به تماشا می نشینیم دومین صفحه از دفتر ادب و هنر شهر عاشقانه های شاعرانه را در کنار شما در

فصل شعر تابستان (دومین فصل شعر کاشمر)

یکشنبه ۹/۴/۹۲ ساعت ۲۰:۱۵ کتابکده ی نردبان آسمان کاشمر

با حضور شاعران و هنرمندان خطه ی ترشیز و مهمانان هنرمندی از مشهد مقدس

چشم به راه و مشتاق در انتظار رویت روی دوستان هستیم…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.