ضریح امام ‌زاده سیّد مرتضی کاشمر

ضریح امام‌زاده سیّد مرتضی ، کاشمر
Zarih of Imamzadeh Seyed Morteza, Kashmar

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.