برگزاری کارگاه آموزشی نحوه اسکرین اختلالات تکاملی کودکان در شهرستان کاشمر

dr.ghaemiدکتر مجتبی قائمی معاون امور بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت کاشمر از برگزاری کارگاه آموزشی نحوه اسکرین اختلالات تکاملی کودکان در شهرستان کاشمر خبر داد .

 

دکتر قائمی گفت: این کارگاه با حضور کلیه پزشکان و ماماهای مراکز شهری و اعضای تیم سلامت و همچنین ارائه مطالب توسط دکتر مهدیه مو سوی متخصص اطفال شهرستان و کارشناس کودکان ،مباحث مربوط به اهمیت تکامل ، اصول غربالگری و نحوه انجام تست غربالگری و همچنین نحوه اجرای آن در سیستم بهداشتی ارائه گردید .

 

وی خاطر نشان کرد : جلسات فوق الذکر با همکاری مسئول واحد سلامت و مربیان مرکز آموزش بهورزی شهرستان و کارشناس کودکان جهت کاردانهایبهداشتی و بهورزان شهرستان در شش روزبه صورت دوره پودمانی نیزبر گزار گردید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.