تجهیز بخش icuبیمارستان شهید مدرس کاشمر به چهار دستگاه ونتیلاتور

Logoدکتر محمد جواد یزدانی مدیر شبکه بهداشت ودرمان و سرپرست دانشکده پرستاری کاشمر از تجهیز بخش icuبیمارستان شهید مدرس به چهار دستگاه ونتیلاتور خبر داد و گفت:با توجه به افتتاح بخش icuبیمارستان شهید مدرس(ره) کاشمر و نیاز مبرم این بخش به چهار دستگاه ونتیلاتور ،با پیگیریهای انجام شده توسط شبکه بهداشت ودرمان کاشمر و موافقت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،تعداد ۴دستگاه ونتیلاتورvellaبه همراه همودیوفایر و کمپرسور به ارزش ۲میلیارد و دویست میلیون ریال جهت تجهیز بخش icu بیمارستان شهید مدرس به شهرستان کاشمر تخصیص و تحویل این شهرستان گردید.
دکتر یزدانی خاطر نشان کرد : تاکنون بیماران نیازمند به بستری در بخش icuبه بیمارستان حضرت ابوالفضل منتقل می شدند که با تجهیز این بخش به این ونتیلاتورها این بخش از ابتدای شهریور ماه راه اندازی و خدمات مطلوبتری به بیماران ارائه خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.