درخشش دانش آموزان کاشمری در مسابقات اذان

(کسب ۳رتبه اولی از ۶ رتبه اذان دانش آموزان خراسان رضوی توسط دانش آموزان کاشمری)

دانش آموزان کاشمری موفق شدند درمسابقات اذان استان که با حضور دانش آموزان بیش از ۴۰شهرستان و منطقه برگزار شد در سه پایه رتبه اول را کسب کنند
۱-عرفان خزاعی رتبه اول استان در پایه دوم راهنمایی
۲-علی توانگر رتبه اول استان در پایه سوم متوسطه
۳-ابوالفضل رشیدی رتبه اول استان در پایه چهارم متوسطه
ضمنا از امروز رقابت این عزیزان در مرحله کشوری آغاز شده است


کاشمری :: www.kashmari.ir

1 thought on “درخشش دانش آموزان کاشمری در مسابقات اذان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.