پلمپ دو واحد تهیه و عرضه مواد غذایی در کاشمر

indexدکتر مجتبی قائمی معاون امور بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت کاشمر گفت:در اجرای اصلاحیه ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی تعداد دو مرکز تهیه و عرضه مواد غذایی که مقررات بهداشتی لازم را برابر آئین نامه های مربوطه رعایت ننموده بودند پلمپ و از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد.
دکتر مجتبی قائمی گفت: این مراکزکه شامل یک واحد کبابی و یک واحد خوار بارفروشی میباشد، پس از آموزشهای مکرر که توسط بازرسین به ایشان داده شده بود توجهی به دستورات بازرسین نداشته و اقدامی در جهت رفع نواقص بهداشتی ابلاغ شده، انجام نداده بودند ،پس از معرفی به مراجع قضایی و دادن مهلت قانونی نسبت به پلمپ موقت آنها در اجرای اصلاحیه ماده ۱۳ اقدام گردید.
سید علی سیادتی مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت کاشمر گفت: به جهت حفظ امنیت غذایی مردم و ارتقاء سطح سلامت عمومی جامعه بازرسین بهداشت محیط در تمامی ایام سال و ساعت اداری و غیر اداری نسبت به بازدید و کنترل اماکن تهیه و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی اقدام نموده و با برخورد قانونی از فعالیت متخلفین از موازین بهداشتی جلوگیری به عمل خواهد آمدو برای رسیدن به هدف ارتقا سطح سلامت عمومی ،مشارکت کلیه افراد جامعه نیاز میباشد که از طریق همکاری با بازرسین بهداشت محیط و اطلاع موارد مغایر با مسائل بهداشتی با تماس با شماره ۱۴۹۰- ۰۵۱۱ میسر میباشد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.