بازدید معاون درمان از خدمات درمانی شهرستان کاشمر

بازدید معاون درمان از خدمات درمانی شهرستان های کاشمر، خلیل آباد، بردسکن و زاوه

دکتر پیوندی معاون درمان دانشگاه در معیت  دکتر شبستری  ریاست محترم دانشگاه ، معاونین توسعه وبهداشتی ومدیران حوزه درمان از خدمات درمانی شهرستان های کاشمر، خلیل آباد، بردسکن  و زاوه  بازدید نمودند

در این بازدید ابتدا در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر در جلسه گردهمایی مسئولین با پرسنل شبکه دکتر پیوندی با تاکید بر سیاست دانشگاه در ارائه خدمات بهتر در شهرستان ها ، به کاشمر بعنوان قطب ارائه خدمات اشاره نمود  وبا تاکید بر توجه ویژه  دانشگاه  به ارائه  خدمات درمانی در شهرستان کاشمر از تلاش پرسنل ومسئولین تشکر نمود

در ادامه بیمارستان های شهید مدرس وحضرت ابوالفضل کاشمر مور د بازدید قرار گرفتند.  و از خدمات پرسنل درمانی  آن بیمارستان ها تشکر وقدردانی بعمل آمد.

در ادامه ریاست دانشگاه باتفاق هیئت همراه در جلسه شورای اداری شهرستان خلیل آباد حضور یافته واز نزدیک به مشکلات این شهرستان رسیدگی نمودند وسپس  پیشرفت عملیات ساختمانی بیمارستان در حال احداث  این شبکه بررسی شد

سپس با حضور  در شهرستان بردسکن ،از  بیمارستان ولی عصر  بازدید نمودند .همچنین  در ادامه سفر ، نحوه پیشرفت عملیات ساختمانی بیمارستان زاوه  مورد بررسی قرار گرفت

در این بازدید که مدیران درمان وحوادث وفوریت ها  معاون درمان را همراهی می نمودند ،پایگاه های اورژانس ۱۱۵ جاده ای نیز مورد  بازدید واز خدمات  تکنسین های فوریت های پزشکی تقدیر شد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.