همزمان با دهه کرامت بخشICUبیمارستان شهید مدرس کاشمر آغاز بکار نمود.

Logoدکتر محمد جواد یزدانی سرپرست دانشکده پرستاری کاشمر از آغاز به کار بخش ICUبیمارستان شهید مدرس(ره)کاشمر از روز دوشنبه هجدهم شهریور ماه با بستری اولین بیمار در این بخش خبر داد و گفت:راه اندازی این بخش یکی از ضروری ترین کارها در این بیمارستان بوده است که از انتقال بیماران بد حال و نیازمند به بستری در بخش ICU به دیگر بیمارستانها جلوگیری گردد و با راه اندازی این بخش شاهد افزایش رضایتمندی بیماران و خانواده های آنان خواهیم بود.
دکتر یزدانی گفت: تجهیز این بخش بصورت کامل از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت پذیرفته است و عملیات بهسازی این بخش نیز توسط دکتر فکری پزشک خیر کاشمری انجام شده است.

1 thought on “همزمان با دهه کرامت بخشICUبیمارستان شهید مدرس کاشمر آغاز بکار نمود.

  1. ﺧﺪﺍﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﮐﻠﻴﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺗﻼﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻥ.
    ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻼﻧﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.