۵ ۱ رشته قنات در کاشمر خشک شد

محمد صوابی در گفت وگو با خبرنگار فارس در کاشمر با اشاره به این که در حال حاضر در دو بخش مرکزی و کوه سرخ ۲۲۰ رشته قنات آب مورد نیاز بخش کشاورزی را تامین می کند، افزود : آبدهی اراضی و باغات در بخش مرکزی از محل ۸۵ رشته قنات با متوسط دبی ۵/۷ لیتر در ثانیه و آبدهی اراضی و باغات بخش کوه سرخ توسط ۱۳۵ رشته قنات با دبی ۵/۳ لیتر در ثانیه انجام می شود.

وی با بیان این که اضافه برداشت از سفره های زیرزمینی به دلیل عدم جبران و تغذیه آن موجب بحرانی شدن منابع آبی می شود از کشاورزان و روستاییان خواست با استفاده صحیح و بهینه از آب و بکارگیری از روش های نوین آبیاری و فراهم نمودن زیرساخت ها جهت انتقال آب با لوله و کانال بتونی و نیز یکپارچگی اراضی از مصرف بی رویه آب جلوگیری کنند.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر با بیان این که خرده مالکی یکی از مهم ترین دلایل هدر رفت آب است، خاطر نشان کرد : مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمادگی دارد با همکاری متقابل با کشاورزان و متقاضیان و ارائه خدمات فنی و کارشناسی و نیز پرداخت تسهیلات و در حد امکان اعتبارات اجرای طرح ها را فراهم نماید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.