مجمع خیرین سلامت کشور دو دستگاه ماشین دیالیز به بیمارستان شهید مدرس(ره) کاشمر اهدا نمود

salamat1دکتر محمد جواد یزدانی سرپرست دانشکده پرستاری و مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر از اهدای دو دستگاه ماشین دیالیز و متعلقات آن توسط مجمع خیرین سلامت کشور به بیمارستان شهید مدرس (ره) کاشمر خبر داد.
دکتر یزدانی با اعلام این خبر گفت:با توجه به به کمکهای گسترده خیرین در شهرستان کاشمر و به منظور ترغیب و تشویق خیرین در حوزه سلامت ،با پیگیری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مجمع خیرین سلامت کشور دو دستگاه ماشین دیالیز با برند jmsبه همراه دو عدد تخت سه شکن و متعلقات آن به ارزش نهصد و پنجاه میلیون ریال جهت بخش دیالیز بیمارستان شهید مدرس (ره) کاشمر اهدا نمودند.
مدیر شبکه بهداشت ودرمان کاشمر خاطر نشان کرد:در حال حاضر تعداد ۱۶ دستگاه همودیالیز در بخش دیالیز بیمارستان شهید مدرس کاشمر موجود می باشد وتعداد ۷۶بیمار دیالیزی به طور متوسط در هفته سه نوبت دیالیز می شوند. با توجه فرسوده بودن تعدادی از دستگاههاو همچنین تعداد بالای بیماران دیالیزی شهرستان ،توسعه بخش دیالیز توسط خیرین و نیاز مبرم به ارائه خدمات مطلوبتر به این بیماران، تعداد ۶ دستگاه دیگر مورد نیاز می باشد و کمک مردم نوعدوست و خیر را طلب می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.