کاشمرموفقترین مجمع خیرین سلامت درسطح شبکه های بهداشت ودرمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر رحمتی رئیس دفتر ریاست دانشگاه به اتفاق مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راستای بررسی نقاط قابل بهبود و مشکلات شبکه بهداشت و درمان کاشمر،در جلسه ای که با حضورمدیریت و معاونین و مدیران شبکه بهداشت درمان کاشمر در محل سالن اجتماعات بیمارستان شهید مدرس (ره)برگزار گردید، حضور یافتند.
دراین جلسه دکتر رحمتی به تشکیل مجمع خیرین سلامت در شهرستان کاشمر و نقش آن در توسعه حوزه سلامت شهرستان و ارائه خدمات مطلوب و افزایش رضایتمندی مردم منطقه اشاره نمود و گفت:تشکیل مجمع خیرین سلامت در شهرستان کاشمر گامی موثر در پیشبرد اهداف بهداشتی ودرمانی در منطقه داشته ،بطوریکه مجمع خیرین این شهرستان به عنوان موفقترین مجمع خیرین سلامت در سطح شبکه های بهداشت ودرمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح می باشد.
در ادامه رئیس دفتر ریاست دانشگاه ومدیر مالی دانشگاه به اتفاق مسئولان شبکه بهداشت و درمان کاشمر از طرحهای و پروژه های انجام شده توسط خیرین سلامت در نیمه نخست سال جاری بازدید نمودند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.