کمک جمعی از کارکنان مرکز بهداشتی و درمانی ریوش به این مرکز

salamat1دکتر محمد جواد یزدانی مدیر شبکه بهداشت ودرمان و سرپرست دانشکده پرستاری کاشمر از کمک سی و یک میلیون ریالی خیرین و مسئولان به مرکز بهداشتی و درمانی شبانه روزی شهر ریوش خبر داد.
دکتر یزدانی گفت:بهسازی واحد دندان پزشکی مرکز بهداشتی درمانی شهر ریوش با هزینه بالغ بر سی و یک میلیون ریال از محل جذب کمک های خیرین و مسئولان بخش صورت گرفته است.
مدیر شبکه بهداشت ودرمان کاشمر گفت :قسمتی از منابع مالی از محل بخشداری و بخشی دیگر توسط همکاران در این بخش ازجمله دکتر ابراهیمی مسئول داروخانه شهر ریوش،دکتر خوشدل دندانپزشک شهر ریوش و دکتر رحمانیان مسئول مرکز بهداشتی ودرمانی ریوش و همچنین آقایان سجادی،فدایی،برهانی ،حسن زاده ،رمضانی و بیدل صورت گرفته است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.