موفقیت ۹۶.۶درصدی دو بهورز کاشمری در ترویج زایمان طبیعی

dr-yazdani-001دکتر محمد جواد یزدانی مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر از موفقیت دو بهورز کاشمری شاغل در خانه های بهداشت روستاهای بخش کوهسرخ کاشمر خبر داد .
دکتر یزدانی گفت:طی بازدید به عمل آمده از خانه بهداشت روستاهای موشک و علی آباد در بخش کوهسرخ کاشمر و بررسی شاخص زایمان های انجام شده در این روستاها، در روستای موشک از ۱۳زایمان صورت گرفته از ابتدای سال ۹۲ ۱۲زایمان بصورت طبیعی و یک زایمان به لحاظ شرایط مادر باردار بصورت سزارین انجام شده و در روستای تولا نیز از ۱۶ زایمان انجام شده از ابتدای سال ۹۲تا ابتدای آذر ماه، تنها یک مورد سزارین انجام شده و ۱۵ زایمان دیگر بصورت طبیعی صورت گرفته است.
دکتر یزدانی ضمن قدردانی از زحمات این بهورزان در ترویج زایمان طبیعی در بین مادران باردار در این روستاها گفت:بهورزان در نقاط روستایی نقش محوری در خصوص مسائل بهداشتی و انجام مراقبتهای اولیه بهداشتی را بر عهده دارند و اگر در راستای ترویج زایمان طبیعی به گروه هدف، اطلاع رسانی دقیق و کامل صورت پذیرد، نقش موثری در سلامت مادران و بالطبع توسعه پایدار جامعه، ایفا می نمایند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.