قصه سرو کاشمر

سرو کاشمر درختی بوده که بر طبق باور زرتشتیان به دستور زرتشت کاشته شده بود.
این درخت بسیار زیبا و بزرگ بود و شهرت آن به متوکل خلیفه عباسی رسید.
خلیفه دستور به قطع آن داد و پیشنهاد زرتشتیشان آن شهر که ۵۰۰۰۰ سکه طلا برای قطع نکردن آن درخت بود مورد قبول واقع نشد و آن را قطع کرده و برای خلیفه به بغداد بردند.
یک روز قبل از رسیدن درخت به بغداد، متوکل به قتل رسید و این مطابق پیش گویی زرتشت بود که گفته بود هر که این درخت را قطع کند، کشته خواهد شد. این سرو در زمان قطع شدن بیش از ۱۴۰۰ سال عمر داشت.

فردوسی در شاهنامه در باره سرو کاشمر می‌گوید:

نخست آذرمهر برزین نهاد

به کشمر نگر تا چه آیین نهاد

یکی سرو آزاده را زردهشت

به پیش در آذر اندربکشت

و در جایی دیگر:

همه تاج داران به فرمان اوی

سوی سرو کشمر نهادند روی

2 thoughts on “قصه سرو کاشمر

  1. ۱۴۰۰ خیلی کمتر از برآورد تاریخی است. و مطابق با اندازه های درخت نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.