برگزاری کارگاه آموزشی اطفاء حریق جهت کارکنان شبکه بهداشت ودرمان کاشمر

1_635149380316037213_sسید علیرضا مجیدی  مدیر مرکز آموزش بهورزی کاشمر و مسئول آموزش کارکنان شبکه بهداشت ودرمان کاشمر هدف از برگزاری این کلاس ها را آشنایی پرسنل با نحوه کارکرد کپسول های اطفاء حریق و اقدامات لازم در زمان بروز بحران و آتش سوزی دانست.

در این جلسه آموزشی کارشناسان بهداشت محیط  مرکز بهداشت کاشمر ، در مورد عوامل بروز حریق ، انواع خاموش کننده ها ، نحوه استفاده از کپسول های اطفا حریق ، اصلاح باورهای غلط در زمان وقوع حریق و چگونگی مهار آتش ،مهارتهای لازم را به فراگیران آموزش دادند.

 فراگیران همچنین در خصوص اقدامات لازم در زمان بروز حوادث طبیعی مانند زلزله و خطر بروز آتش سوزی آموزش هایی را فراگرفتند.

گفتنی است کلاس مذکور از جمله برنامه های آموزشی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر در خصوص برنامه مدیریت بحران و آموزش ضمن خدمت کارکنان  می باشد و در نظر است در کلیه واحدهای تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان کاشمر  نیز اجرا گردد.

در انتهای جلسه ها نیز ضمن نمایش عملی ، روش استفاده از انواع کپسولهای آتش نشانی توسط فراگیران به اجرا  گذاشته شد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.