دیدار مدیر آموزش و پرورش با امام جمعه شهرستان کاشمر


مدیر آموزش و پرورش ومعاونین و تعدادی ازجانبازان وکارشناسان اداری با امام جمعه شهرستان کاشمر دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی اموزش و پرورش کاشمر، حجت الاسلام  یعقوبی ضمن تبریک ایام وهم چنین انتصاب دکتر سعادتمند به عنوان مدیر آموزش وپرورش، رشد علمی،معنوی واخلاقی جوانان را وظیفه اصلی آموزش وپرورش عنوان کرد.

وی درقسمتی ازسخنان خود گفت:تربیت اسلامی آنست که انسان در برابر خدا،جامعه وخانواده احساس مسئولیت کند .مابایدانسان مسئول تربیت کنیم.یکی از مهم ترین بخش از تهاجمات فرهنگی،بی تفاوت کردن مردم به امور است که پادزهر این بخش ،پرورش جوانان با مسئولیت است.

وی با اشاره به اینکه نیروهای خوبی در آموزش وپرورش وجود دارد،گفت:،تغییرات باید به نفع آموزش وپروش باشدوبراساس ضوابط محکم  واصول انجام شود.

ایشان در ادامه ؛آموزش وپرورش را مغز وقلب جامعه توصیف نمود وبا اشاره به آیه”ویزکّیهم ویعلّمهم الکتاب والحکمه”حرکت اسلامی بدون آموزش وپرورش را منتفی دانست.

حجه الاسلام یعقوبی همدلی ودوستی در هر اداره ای خصوصا”آموزش وپرورش را مهم دانست وپرهیزاز برخوردهای تحقیر آمیز را سفارش نمود.

در این دیدارسعادتمند مدیر آموزش وپرورش شهرستان کاشمر گفت :مابایدقدر کسانی که این آسایش وآرامش را برای جامعه ما آفریدند بدانیم وخدای نخواسته مدیون شهدا وامام شهدا نباشیم

وی در ادامه گفت:معتقدم که حاکمیت برقلوب بایدصورت گیرد .وی توجه به تزکیه را مقدم بر تعلیم دانست وگفت ،تعلیم بدون تزکیه راه به جایی نمی برد

سعادتمنددر قسمتی از سخنان خود به کارگروههای    ودر حال حاضر تربیت در راس کارهای فرهنگیان قرار بگیرد تا در اینده شرمنده خون شهدا نباشیم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.